Polisens logotype

Driftstörning på polisen.se

Det är driftstörningar på polisens ordinarie webbplats och därför har du skickats vidare till vår reservsida.

Ring 112 för att larma

Ring 112 om det är en akut nödsituation och du behöver omedelbar hjälp av polis, räddningstjänst eller ambulans.

SOS Alarms webbplats har mer information om hur du använder telefonnumret 112.

Ring 114 14 för övriga ärenden och tips till polisen

Ring 114 14 om du vill anmäla ett brott, tipsa polisen om något, fråga om pass, tillstånd, adresser och öppettider eller komma i kontakt med växeln eller någon som arbetar inom polisen.

Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.

Följ gärna polisens nationella sida på Facebook

Ring 113 13 för information vid olyckor och kriser

113 13 ringer du när du vill få eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel gälla en större storm, influensaepidemi, översvämning eller allvarlig olycka.

SOS Alarms webbplats har mer information om telefonnumret 113 13.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. VMA kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

När du hör VMA-signalen ("hesa Fredrik") eller mottar varningen via telefon ska du:

  • Läsa och följa instruktionerna noga
  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • Vid frågor, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinformation.se

SOS Alarms webbplats har mer information om Viktigt meddelande till allmänheten.